Laboratoare încercări

Unitățile de producție sunt dotate cu propriul laborator de încercări care funcţionează în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005 şi asigură efectuarea de verificări şi încercări, necesare atestării conformităţii produselor fabricate cu documentele normative în vigoare.

Încercările se referă la:

 • verificarea calităţii materiilor prime şi materialelor utilizate la fabricarea produselor;
 • stabilirea reţetelor de preparare beton;
 • încercări pe fluxul tehnologic de fabricaţie al produselor;
 • încercări pe produsele finite.

În urma încercărilor şi înregistrării rezultatelor obţinute se emit Rapoarte de Încercare ce stau la baza emiterii “Declaraţiei de conformitate” a produselor.

Laboratorul Simbeton este autorizat de către Inspectoratul de Stat in Construcţii, ca LABORATOR DE GRADUL II si de către AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER pentru efectuarea de încercări și verificări specifice produselor feroviare.

Verificări și încercări pentru clienți externi

La solicitarea clienţilor externi laboratorul poate executa, pe baza de comandă sau contract, următoarele verificări si încercări:

Încercări pe beton, beton armat, beton precomprimat

 • Confecţionare şi conservare epruvete din beton;
 • Încercări pe betonul proaspăt: tasarea, conţinutul de aer antrenat, determinarea densităţii, stabilirea compoziţiei betoanelor;
 • Încercări pe betonul întărit: determinarea densităţii, rezistenţa la compresiune.

Încercări pe material pentru betoane si mortare. Încercări pe agregate

 • Determinarea granulozităţii;
 • Masa volumică.

Încercări pe oţeluri

 • Diametru Oţel;
 • Încercarea la tracţiune a oţelului;
 • Încercarea la îndoire pe dorn.

Intra in cont